[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Privacy Policy FOTB

Deze Privacy policy beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken (verwerken) in het kader van onze website www.friendsofthebrands.comen onze evenementen. Er wordt tevens uitgelegd hoe je persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen.Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Friends of the Brands B.V. (“FOTB”) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. FOTB is gevestigd aan de Boelelaan 7,1083 HJ, Amsterdam. Vragen over deze Privacy Policy kun je stellen via info@friendsofthebrands.com.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer je wilt deelnemen aan een van onze evenementen, als sponsor, participant of bezoeker, zullen wij de volgende gegevens verwerken:

  • Contactgegevens: jouw naam, e-mailadres en mobiele nummer;
  • aanvullende persoonlijke gegevens zoals interesse in samenwerkingen, social media profiel & engagement van je volgers.

 

Informatieservice (nieuwsbrieven en mailings)

Via onze website kun je je aanmelden voor onze informatieservice om per e-mail op de hoogte te blijven van onze evenementen en andere activiteiten. Je kan je op elk gewenst moment weer afmelden.

 

Waarom en hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om contact met je te houden en je te informeren over bijvoorbeeld nieuwe evenementen en andere activiteiten van FOTB. Verder kunnen wij gegevens over je gebruik van onze diensten en website ter verbetering en optimalisatie van onze bedrijfsvoering en website, de inrichting en gebruikservaring hiervan. Zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal FOTB jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

Wettelijke grondslagen

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen. Voor het uitnodigen voor evenementen en andere activiteiten en het versturen van onze eventuele nieuwsbrieven, zijn wij afhankelijk van jouw toestemming. Wij kunnen ons ook baseren op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf of om te voldoen aan een wettelijk vereiste.

 

Delen van jouw persoonsgegevens

FOTB kan jouw persoonsgegevens – bij hoge uitzondering – delen met sponsors, participanten en andere bij onze evenementen en andere activiteiten betrokken derden, echter uitsluitend na toestemming van jou, en voor zover dat noodzakelijk is om deze evenementen en andere activiteiten goed te kunnen organiseren. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend voor dezelfde doeleinden zoals in deze Privacy Policy vermeld gebruiken en houden zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving.

 

FOTB kan jouw persoonsgegevens delen met derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens FOTB, bijvoorbeeld voor hosting van onze systemen of voor de logistieke uitvoering van een evenement. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan wij verwerkersovereenkomsten met ze aan waarin zij verplicht worden passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen.

 

Daarnaast kan FOTB (wettelijk) verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties.

 

Zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal FOTB jouw persoonsgegevens niet aan enige andere derden verstrekken. FOTB zal jouw persoonsgegevens niet aan derden buiten de EER doorgeven.

 

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over je hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

 

Cookies

FOTB maakt via haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.

 

Wij gebruiken functionele cookiesnoodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je niet inloggen en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

 

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


Op onze website kunnen knoppen staan van Facebook en Twitter. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media plaatsen via de code van deze knoppen cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook en Twitter om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

 

Je kan cookies uitschakelen door je browserinstellingen te wijzigen. Wanneer je alle cookies uitschakelt, kan dit tot gevolg hebben dat onze website minder of niet goed werkt.

 

Links (andere websites)

Het kan zijn dat er op onze website links naar andere websites staan weergegeven. FOTB is niet verantwoordelijk voor de (verdere) inhoud van deze websites en het eventuele gebruik van jouw gegevens door de aanbieders van die websites. Lees voor het gebruik van deze websites de betreffende privacy policies en voorwaarden van deze websites.

 

Recht op inzage, wijziging en bezwaar

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, een elektronische kopie van je persoonsgegevens op te vragen (dataportabiliteit), je persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of beperken onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens mag je deze toestemming altijd weer intrekken. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je in de profielpagina op een van onze websites of apps je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen.

Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, kopie op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar info@friendsofthebrands.com. Wij streven ernaar binnen vier weken op je verzoek te reageren.

 

Bewaren

FOTB bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor de doeleinden en diensten waarvoor FOTB jouw gegevens heeft verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

 

Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door bewustwording bij verwerkers en het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat, iemand onrechtmatig toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

 

Wijzigingen Privacy Policy

FOTB heeft het recht deze Privacy Policy op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van de Privacy Policy zullen wij via onze website bekend maken. Wij raden je daarom aan om voor het meest actuele Privacy Policy regelmatig via onze website te bekijken, zodat je hiervan op de hoogte bent. Onderaan deze Privacy Policy staat de laatste datum van wijziging weergegeven.

 

Versie 1.0 (april 2019)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]